Verdubbeling gelden lokaal sportakkoord

Verdubbeling gelden lokaal sportakkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft bekend gemaakt de beschikbare gelden voor het Nationaal Sportakkoord te verdubbelen1. Aanleiding daarvan is het gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus voor de lokale sport. Met de doorkijk naar de zomermaanden waarin er waarschijnlijk weer meer mogelijk is, wordt het uitvoeringsbudget eenmalig verhoogd. Hiermee beoogt het kabinet, waar het mogelijk is of wordt, het sporten te bevorderen in een tijd waarin dat lastig is. 

De financiële impuls geldt als een aanvulling op het uitvoeringsbudget van de lopende lokale sportakkoorden. De uitkering van de gelden wordt sinds januari 2019 op basis van inwoners-aantallen gemaakt. Dat blijft. In 2020 hadden bepaalden gemeenten nog recht op middelen voor een sportformateur. Met ingang van 2021-2022 is dat niet meer. Nu gemeenten deze uitkering niet meer kunnen krijgen, is het totale maximale bedrag bijgesteld voor zover daar nog het bedrag van de sportformateur in meegerekend was. In het jaar 2022 wordt de maximale uitkering teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau gelijk aan 2020. Bekijk hier de lijst met gemeenten en bijbehorende maximale uitkering voor het jaar 2021.

Servicelijst

Bij de uitvoer van het Nationaal Sportakkoord tot lokaal Sportakkoord maken gemeenten veel gebruik van beschikbare middelen op de servicelijst. De workshop ASM en ASM-OldStars opstartcursus zijn daar onderdeel van (lees ‘Voorbeeldige projecten die inspireren tot uitrollen lokale sportakkoorden’), waardoor de uitkeringen voor het lokaal sportakkoord hiervoor kunnen worden ingezet. Op dit moment wordt de workshop ASM digitaal aangeboden in de vorm van een webinar. Zodra de maatregelen het toelaten zullen deze ook weer fysiek worden verzorgd. Neem voor de inzet van de workshop ASM contact op met de adviseur lokale sport.

 

 

Wist je dat..

..de workshop ASM nu ook door de meeste sportbonden geaccrediteerd is? Heb je een trainerslicentie bij een van deze sportbonden, dan ontvang je veel licentiepunten! Lees meer..

 

Deel dit bericht:

NIEUWSBRIEF

Gratis elke maand het laatste nieuws, actuele ontwikkelingen, interessante artikelen en opvallende berichten rondom het Athletic Skills Model op een rij in je mailbox.