Skills Garden


“innovatieve beweegvoorziening voor iedereen”

 

Vele doelgroepen kunnen op deze universele accommodatie (tegelijk) bewegen. Jong en oud, valide en minder valide, amateur of elite, ongeorganiseerd of georganiseerd kunnen hier spelen, oefenen, trainen, revalideren of samenkomen. De Skills Garden daagt je uit om op een leuke en plezierige wijze te bewegen. Zo is een veelzijdig motorische ontwikkeling mogelijk wat belangrijk is voor gezondheid, fitheid en sportieve prestaties. Hier kunnen alle belangrijke Basic Movement Skills als: balanceren, gaan, klimmen, draaien, slaan, gooien, schieten, vangen, springen op een veelzijdige wijze worden ontwikkeld. De Skills Garden is maatwerk waarbij de bestaande omgeving kan worden mee genomen in het ontwerp. Het is een plek die onderdeel is van wonen, werken en vrije tijd waar mensen elkaar ontmoeten en samen zijn. Een sociale infrastructuur, die mensen aantrekt en sociale cohesie bevordert.

Meer informatie