Schijf van 10!

By Athletic Skills Model

Veelzijdig bewegen. Voor een gezonde en gevarieerde motorische ontwikkeling.

Veelzijdig bewegen is belangrijk voor de fitheid, vitaliteit en gezondheid. Het is de basis voor een leven lang plezier in bewegen. Het ASM introduceert hiervoor de Schijf van 10!®. De wetenschappelijk en praktisch onderbouwde Schijf van 10! bestaat uit tien grondvormen van bewegen die gezamenlijk belangrijk voor een optimale motorische ontwikkeling. In de sport, lifestyle, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg.

Behouden van balans tijdens het bewegen op het land, in de lucht, in de sneeuw, op en in het water en op het ijs en (voorkomen van) vallen.

Balanceren en vallen

Trekken, duwen, tillen, heffen, dragen, grijpen en duelleren.

Stoeien en vechten

Verplaatsen op en met handen, voeten en materiaal op het land, in en op het water, op het ijs, in de lucht en de sneeuw.

Gaan en lopen

Ver-, hoog- en dieptespringen. Touwtjespringen, steunspringen en loopsprongen.

Springen en landen

Roteren om de breedte-, diepte- en lengte-as in de vrije ruimte of op/aan een object.

Rollen, duikelen en draaien

Gooien, werpen, vangen, koppen en slaan, schijnbewegen, dribbelen en behandelen van objecten met het bovenlichaam, armen en handen.

Gooien, vangen, slaan en mikken

Schieten, schoppen of trappen, schijnbewegen, dribbelen en behandelen van objecten met het onderlichaam, benen en voeten.

Trappen, schieten en mikken

Steunend en hangend verplaatsen in de ruimte.

Klimmen en klauteren

Steunend en hangend zwaaien en schommelen in de ruimte.

Zwaaien en slingeren

Maken van ritme en muziek, bewegen op ritme en muziek en dansen.

Bewegen op – en maken van muziek

Alle vormen van bewegen, verpakt in 10 grondvormen

Alle grondvormen van bewegen uit de Schijf van 10! kunnen op diverse manieren worden uitgevoerd en beoefend. Sporten en spelvormen, fysieke beroepen en dagelijkse activiteiten bestaan standaard uit een selectie van een aantal daarvan. Een gezond en gevarieerd beweegprogramma bevat diverse spel- en oefenvormen uit verschillende grondvormen van bewegen. Dit zorgt voor betere prestaties en leeropbrengsten, minder blessures, meer creativiteit en meer plezier en langer in bewegen

De wetenschappelijk en praktisch onderbouwde Schijf van 10! geeft inzicht in ons beweeggedrag en biedt een structuur voor het vormgeven van beweegprogramma’s. De Schijf van 10! is universeel toepasbaar voor alle vormen van bewegen en kan daarmee een gemeenschappelijke taal zijn voor samenwerking tussen alle beweegprofessionals. 

Behouden van balans tijdens het bewegen op het land, in de lucht, in de sneeuw, op en in het water en op het ijs en (voorkomen van) vallen.

Balanceren en vallen

Trekken, duwen, tillen, heffen, dragen, grijpen en duelleren.

Stoeien en vechten

Verplaatsen op en met handen, voeten en materiaal op het land, in en op het water, op het ijs, in de lucht en de sneeuw.

Gaan en lopen

Ver-, hoog- en dieptespringen. Touwtjespringen, steunspringen en loopsprongen.

Springen en landen

Roteren om de breedte-, diepte- en lengte-as in de vrije ruimte of op/aan een object.

Rollen, duikelen en draaien

Gooien, werpen, vangen, koppen en slaan, schijnbewegen, dribbelen en behandelen van objecten met het bovenlichaam, armen en handen.

Gooien, vangen, slaan en mikken

Schieten, schoppen of trappen, schijnbewegen, dribbelen en behandelen van objecten met het onderlichaam, benen en voeten.

Trappen, schieten en mikken

Steunend en hangend verplaatsen in de ruimte.

Klimmen en klauteren

Steunend en hangend zwaaien en schommelen in de ruimte.

Zwaaien en slingeren

Maken van ritme en muziek, bewegen op ritme en muziek en dansen.

Bewegen op – en maken van muziek

Alle vormen van bewegen, verpakt in 10 grondvormen

Alle grondvormen van bewegen uit de Schijf van 10! kunnen op diverse manieren worden uitgevoerd en beoefend. Sporten en spelvormen, fysieke beroepen en dagelijkse activiteiten bestaan standaard uit één of een selectie van een aantal daarvan. Een gezond en gevarieerd beweegprogramma bevat diverse spel- en oefenvormen uit verschillende grondvormen van bewegen. Dit zorgt voor betere prestaties en leeropbrengsten, minder blessures, meer creativiteit en meer plezier en langer in bewegen.

Iedereen een eigen top 10!

Hoe werkt de Schijf van 10!?

In het ASM wordt geadviseerd om via de Schijf van 10! aandacht te geven aan alle 10 beweegvaardigheden die voorkomen binnen sporten, spelvormen, activiteiten, beroepsprofielen of oefenvormen. Via de Schijf van 10! kan in veelzijdige beweegprogramma’s, zoals de gymles en vitaliteitsprogramma’s, structuur aangebracht worden in de planning. Wanneer er vanuit één sport of activiteit gedacht wordt kan een analyse op basis van de 10 beweegvormen plaatsvinden. Een aantal grondvormen komen voor in de betreffende sport en een aantal niet. De grondvormen die in de sport voorkomen worden vaak alleen eenzijdig ontwikkeld vanuit de betreffende sport. Grondvormen die er niet in voorkomen krijgen vaak geen aandacht. Hoe meer variatie aan grondvormen aanwezig, hoe groter de diversiteit, hoe veelzijdiger het bewegen.

By Athletic Skills Model

De Schijf van 10!® is een concept vanuit het Athletic Skills Model® en is ontwikkeld door en geregistreerd eigendom van de Athletic Skills Company. Het ASM is een Nederlands wetenschappelijk en praktisch onderbouwd talentontwikkelingsmodel, ontwikkeld door René Wormhoudt, conditietrainer van het Nederlands Elftal bij de KNVB, en Prof. dr. Geert Savelsbergh, Hoogleraar afdeling Bewegingswetenschappen op de VU Amsterdam en Lector talentontwikkeling op de Hogeschool van Amsterdam.

Wist je dat?

Van veel topsporters is bekend dat zij meerdere sporten hebben gedaan en daarmee automatisch een groot deel van de schijf van 10 hebben doorlopen. Dit heeft bijgedragen aan een betere belastbaarheid, minder blessures met als gevolg meer beweeguren, een langer atletisch leven in de sport en het ontwikkelen van meer creatieve beweegoplossingen.

"De Schijf van Vijf en de Schijf van 10! bevatten ingrediënten die zorgen voor meer variatie in een gezond eetpatroon en een breed motorische ontwikkeling. Veelzijdige voeding en veelzijdig bewegen: een duurzame basis voor vitaliteit!"
Hans Gootjes

Voormalig directeur breedtesport NOC*NSF, Directeur Nederlandse Basketball Bond (NBB), Directeur Topsport KNSB en topsportmanager KNGU. Nu directeur CIOS Haarlem/Hoofddorp

Vaardig in bewegen. Voor jong én oud.

Veel grondvormen van bewegen betrekken in je beweegrepertoire ging vroeger vaak vanzelf. Bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen, de sportles, de schoolgym, de muziekles, de dansles en andere creatieve vakken. De huidige generatie jeugd is echter minder fit en moeten aanvullende beweegprogramma’s en adviezen aangeboden krijgen om de ‘vergeten beweegvaardigheden’ te compenseren. 

 

Daarnaast bewegen ook de volwassenen en ouderen van nu te weinig. Ons zitgedrag maakt overuren, en als we bewegen is het vaak eenzijdig. Het lijkt niet logisch om pas op late leeftijd te praten over beter leren bewegen of balans- en valtraining. Logischer is het om mensen gedurende hun hele leven te beïnvloeden met een doordacht divers beweegaanbod. De Schijf van 10! dient als keuzemenu om de trainer, coach, docent, therapeut, ouder, begeleider of voor jezelf, een structuur te bieden in de programmering van een veelzijdig beweegaanbod. 

De Schijf van 10! voor de professional

Met de Schijf van 10! heeft het ASM het veelzijdig bewegen uitgewerkt van een visie naar een praktisch werkbare toepassing voor een groep of een individu en voor alle vormen van bewegen. In het bewegingsonderwijs, de revalidatie/gezondheidszorg, de topsport en breedtesport, de ongeorganiseerde sport, het bedrijfsleven en vitaliteitsprogramma’s. 

De Schijf van 10! magneten

Maak de waarde van je beweegprogramma visueel. Met een verzameling van tien overzichtelijke magneten van de beweegvormen uit de Schijf van 10! laat je jouw leerlingen/sporters/patiënten in een oog opslag zien hoe jij het beweegprogramma vormgeeft en geef je hen de kennis en zichten mee om dit zelf te kunnen doen. 

Bestellen

Inhoud pakket:

  • 1 x set Schijf van 10 magneten Ø 10cm (‘1 Balanceren en vallen’; ‘2 Stoeien en vechten’; ‘3 Gaan en lopen’; ‘4 Springen en landen’; ‘5 Rollen, duikelen en draaien’; ‘6 Gooien, vangen, slaan en mikken’; ‘7 Trappen, schieten en mikken’; ‘8 Klimmen en klauteren’; ‘9 Zwaaien en slingeren’; ’10 Bewegen op – en maken van muziek’).
  • Draagzakje met trekkoord ‘Schijf van 10! by Athletic Skills Model’.
Prijzen zijn inclusief 21% BTW en verzending

Contactgegevens

Factuuradres

Op de verkoop zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

HET
ASM
T-SHIRT

#DesignedbyASM

Voor elke bestelling doneren we €5,- aan Stichting Spieren voor Spieren

"Mooie oproep aan bonden, trainers en ouders om een brede motorische ontwikkeling te ondersteunen. Hulde! Wat mij betreft zou de vakleerkracht hier een belangrijke rol in kunnen vervullen door op school een krachtige omgeving te creëren, zodat alle kinderen voldoende brede motorische ervaringen op kunnen doen. Dit voorkomt kansongelijkheid en helpt ook de kwetsbare kinderen aan een sportieve plek in de samenleving! En laten we en passant ook de NNGB (Nederlandse Norm Gezond Bewegen) vervangen door een rijke bewegingsschijf van 10!"


NIEUWSBRIEF

Gratis elke maand het laatste nieuws, actuele ontwikkelingen, interessante artikelen en opvallende berichten rondom het Athletic Skills Model op een rij in je mailbox.