Onderzoek en ontwikkeling

De Athletic Skills Company houdt zich dagelijks bezig met het verder doorontwikkelen van het Athletic Skills Model. Dit doen we door de huidige wetenschappelijke kennis en praktische ervaringen continu mee te nemen in de uitwerking van het model. Tegelijk vinden we het belangrijk om ook zelf structureel bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en inzichten op het gebied van sport en bewegen. Bekijk onze lopende onderzoeken en ontwikkelingen en gerealiseerde publicaties.

Lopende onderzoeken en ontwikkelingen

De MQ-beweegbaan (MQST) voor het voortgezet onderwijs (VO)

Eerder ontwikkelde we al samen met de VU Amsterdam en de Haagse Hogeschool de MQ Scan voor het basisonderwijs (4-12 jaar). Middels drie beweegbanen kan voor groep 1-2, groep 3-5 en groep 6-8 de motorische vaardigheid op een leuke, simpele manier objectief in kaart gebracht worden. Op dit moment wordt er gewerkt aan een vierde nieuwe beweegbaan voor het Voorgezet Onderwijs (VO), met name van brugklas tot het 4de jaar van de middelbare school. 

In samenwerking met:

De betrokken partijen zijn, naast ASM en MQ Scan, de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Haagse Hogeschool.  Het onderzoek gebeurt op – en in samenwerking met middelbare scholen in Almere, Den Haag en Enschede met docenten die de ASM-instructeursopleiding hebben gevolgd.

De toepassing van het ASM in het FIFA+ programma voor blessurepreventie (VoetbalFIT)

Het ASM is betrokken bij het vertalen van het FIFA 11+ programma voor het Nederlandse voetbal. Daarvoor zullen de oefeningen vanuit de ASM-visie worden ingebed in het platform RINUS, er worden variaties voor de oefeningen ontwikkeld worden de juiste instructies aan de verschillende oefeningen gekoppeld. In totaal betreffen het bija 100 nieuwe video’s voor diverse leeftijdscategorieën en doelstellingen. 

In samenwerking met:

De betrokken partijen betrokken zijn ASM, VeiligheidNL, VUmc  (nu UMC Amsterdam), UMC Utrecht en de KNVB. Dit is een ZonMw gesubsidieerd project.

Haalbaarheid toepassing van Smart Floor in de Skills Garden

Hoe kan de openbare ruimte (outdoor en indoor) zo worden ingericht dat mensen worden uitgedaagd om er te zijn (sociale cohesie) en er te bewegen (gezondheid/vitaliteit)? Over die vraag buigen steeds meer gemeenten zich. Kragten en ASM introduceren een op maat gemaakte leefomgeving die uitnodigt tot bewegen, sporten, samenzijn, beleven en participeren, de “Skills Garden®”. Door integratie van Smart Floor technologie van Connective Floors BV. wordt “Skills Garden” een “Smart Skills Garden”, waar mate van bewegingsparticipatie, kwaliteit (ontwikkeling van) coördinatie, lopen, rennen, springen, …) en kwantiteit (afstand, snelheid, versnelling, hoogte, …) van bewegen wordt gemeten en  wordt teruggekoppeld naar de gebruikers  én de eigenaren van Smart Skills Gardens (o.a. provincies, gemeenten, scholen, …) De Smart Skills Garden kan zowel outdoor als indoor worden gerealiseerd en geëxploiteerd.

De belangrijkste doelstellingen van deze haalbaarheidsstudie zijn 1) nagaan of integratie van Smart Floor technologie, dus meten van bewegen in een Skills Garden technisch mogelijk is, 2) met behulp van gerenommeerde kennisinstellingen VU Amsterdam faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, InnosportLab Sport en Beweeg (Innovatiecentrum Sport & Vitaliteit) en Design bureau van Berlo Group na te gaan op welke wijze bewegen moet worden uitgedaagd en terugkoppeling van gemeten bewegingsgedrag moet plaatsvinden zodat verdere bewegingsparticipatie op een verantwoorde en uitdagende manier wordt gerealiseerd voor diverse groepen mensen én 3) in nauw overleg met lokale overheid de business case ontwikkelen voor exploitatie van de Smart Skills Garden.

In samenwerking met:

ASM, Connective Floors BV, Kragten, VU Amsterdam, InnosportLab Sport en Beweeg en Design bureau van Berlo Group. Gefinancierd door Sportnnovator ZonMw.

Grootschalig onderzoek naar beweegvaardigheid van kleuters: Start (v)aardig!

Een consortium van 10 organisaties uit de sport- en beweegsector is in september 2019 gestart met een grootschalig 4-jarig onderzoek naar de beweegvaardigheid van kleuters. Wie op jonge leeftijd (v)aardig start, de juiste fundamentele motorische vaardigheden aanleert en plezier ervaart in sporten en bewegen, ontwikkelt vaak een actieve leefstijl. 

Het doel van het onderzoek is om buurtsportcoaches te helpen met nieuwe kennis over: risicogroepen, beïnvloedbare determinanten en effectieve interventies (o.a. het ASM) ter bevordering van de beweegvaardigheid van jonge kinderen. Met het Nationale Sportakkoord hebben buurtsportcoaches namelijk een grotere verantwoordelijk gekregen om de beweegvaardigheid van jonge kinderen te verbeteren. Dit is hard nodig gezien de bewegingsarmoede en slechte motoriek onder grote groepen kinderen. Buurtsportcoaches werken op dit moment vooral als uitvoerder van sport- en beweegaanbod en niet zo zeer als regisseur of verbinder tussen de sport- en beweegaanbieders op school, in de wijk, bij de sportvereniging en in de kinderopvang.

In samenwerking met:

De Haagse Hogeschool (hoofdaanvrager), Hanzehogeschool, Fontys Sporthogeschool, Hogeschool Windesheim, VU Amsterdam (promotietraject), TU/e, Kenniscentrum Sport en bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Almere Kenniscentrum Talent (AKT), ASM en SALTO-scholen werken hierin samen met nog eens 11 organisaties op het gebied van onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs. Het project wordt mede gefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het aanpassingsvermogen van kinderen

In samenwerking met het Almere kenniscentrum voor talent (AKT) en VU wordt het motorische adaptatie- en leervermogen in kaart gebracht met behulp van de beweegbanen ontwikkelt door ASM. Dit project is onderdeel van een promotietraject. Onder andere wordt er in dit project nagegaan in hoeverre er een relatie is tussen de kwaliteit van bewegen en de tijdscore op de beweegbaan. Kinderen werden op kwaliteit van bewegen beoordeeld door diverse deskundigen (docenten Lichamelijk opvoeding). Dit gebeurde door het beoordelen van korte filmpjes waarop het kind te zien was hoe deze zo snel mogelijk over de beweegbaan gaat. Deze oordelen worden vergeleken met de tijdscore behaald op de beweegbaan. De eerste bevindingen laten zien dat een hoge kwaliteit score overeenkomt met een snelle tijd op de beweegbaan. Dus er is een duidelijk verband tussen kwaliteit van bewegen en beweegsnelheid.

In samenwerking met:

ASM, Almere Kenniscentrum Talent (AKT) en VU Amsterdam

Effecten van het ASM bij jeugd – University of Portsmouth in Engeland

Het ASM is gebaseerd op wetenschappelijke en praktische kennis en zichten op het gebied van sporten en bewegen. We zijn continu op zoek naar wetenschappelijke en praktische evidentie voor een specifieke toepassing van het ASM. Via de universiteit van Portsmouth afdeling School of Sport, Health and Exercise Science, worden er op diverse basisscholen Lichamelijk opvoeding programma uitvoert vanuit het ASM. ASM heeft een lespakket geschreven dat in een aantal weken wordt uitgevoerd. Eveneens is er een controle groep leerlingen die alleen voetballes krijgen. Deze leerlingen worden doormiddel van de MQ Scan geëvalueerd op hun coördinatievermogen.

In samenwerking met:

ASM en University of Portsmouth

Wil je op de hoogte blijven?

Op onze nieuwspagina publiceren wij regelmatig nieuwe artikelen en ontwikkelingen rondom het Athletic Skills Model. De laatste updates en ontwikkelingen versturen wij maandelijks in onze nieuwsbrief. Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de website.

Publicaties

Creating adaptive athletes: the athletic skills model for enhancing physical literacy as a foundation for expertise

Geert J.P. Savelsbergh and Rene Wormhoudt

Abstract :

The purpose of the current paper is to advocate that the athletic skills model (ASM) serves as a suitable framework to structure (developmental) movement programs to enhance physical literacy as a foundation for expertise. Taking the non-linear developmental trajectories into account (including the possibility to follow the linear developmental pathway), the ASM applies three “roads” to reach this goal, that is, the concentric approach, creating challenging environments, and exploiting transfer. Each of these separately or in combination with each other will increase the level of physical literacy, that is creating more functional variation leading to an increasement of possibilities for adaptation of those involved (athletes, PE teachers, and coaches). ASM seeks a life-long physical activity participation and to maintain a balance between performance, fitness and health for the recreational as well for the disable and able (elite) athlete.

Keywords: physical literacy, talent development, expertise, adaptive, life-long participation

Equipment modification can enhance skill learning in young field hockey players

JEA Brocken , J van der Kamp, M Lenoir and GJP Savelsbergh

Abstract:

The aim of the study was to investigate whether performance of children can be improved by training with modified equipment that challenges movement execution. For that purpose, young field hockey players practiced with a modified and a regular hockey ball. The modified hockey ball enforces more variable movement execution during practice by rolling less predictably than a regular hockey ball and, thus, challenges the players’ stick–ball control. Two groups of 7- to 9-year old children, with 0 to 4 years of experience, participated in a crossover-design, in which they either received four training sessions with the modified ball followed by four training sessions with the regular ball or vice versa. In a pretest, intermediate test (i.e. following the first four training sessions) and a posttest, the participants dribbled an obstacle parcours with a regular ball. Results show that practice with the modified ball led to greater performance improvement than the intervention with the regular hockey ball. This performance improvement, however, was not predicted by experience and/or initial skill (i.e. pretest score). The findings indicate that by using modified equipment, sport trainers and physical education teachers can, presumably through enhancement of movement variability during practice, stim- ulate skill acquisition in young children.
Keywords: adaptability, constraint-led-approach, execution redundancy, field hockey, modified equipment

Parkour as a Donor Sport for Athletic Development in Youth Team Sports: Insights Through an Ecological Dynamics Lens

Ben William Strafford , Pawel van der Steen , Keith Davids and Joseph Antony Stone

Abstract:

Analyses of talent development in sport have identified that skill can be enhanced through early and continued involvement in donor sports which share affordances (opportunities for action) with a performer’s main target
sport. Aligning key ideas of the Athletic Skills Model and ecological dynamics theory, we propose how the sport of parkour could provide a representative and adaptive platform for developing athletic skill (e.g. coordination, timing, balance, agility, spatial awareness and muscular strength). We discuss how youth sport development programmes could be (re) designed to include parkour-style activities, in order to develop general athletic skills in affordance-rich environments. It is proposed that team sports development programmes could particularly benefit from parkour- style training since it is exploratory and adaptive nature shapes utilisation of affordances for innovative and autonomous performance by athletes. Early introduction to varied, relevant activities for development of athleticism and skill, in a diversified training programme, would provide impetus for a fundamental shift away from the early specialisation approach favoured by traditional theories of skill acquisition and expertise in sport.

Keywords: Affordances, Athletic development, Athletic Skills Model, Donor sport, Early diversification

Validity of an Athletic Skills Track among 6- to 12-year-old children

Joris Hoeboer, Sanne De Vries, Michiel Krijger-Hombergen, René Wormhoudt, Annelies Drent, Kai Krabben and Geert Savelsbergh

Abstract:

The purpose of this study was to examine the feasibility and validity of an Athletic Skills Track (AST) to assess fundamental movement skills among 6- to 12-year-old children in a physical education setting. Four hundred sixty-three Dutch children (211 girls, 252 boys) completed three tests: the Körperkoordinationstest für Kinder (KTK) and two Athletic Skills Tracks (AST-1, AST-2). The validity of AST-1 and AST-2 was examined by correlating the time (s) needed to complete the tracks and the KTK Motor Quotient (MQ).
Overall, there was a low correlation between AST-1 and the KTK MQ (r = –0.474 (P < 0.01)) and a moderate correlation between AST-2 and the KTK MQ (r = –0.502 (P < 0.01)). When split up by age group the associations were much higher and ranged between r = –0.469 and r = –0.767), with the exception of the low correlation coefficient of the AST-2 in 7-year-olds. The results indicate that fundamental movement skills of 6- to 12-year-old children can be assessed with a quick, convenient and low-cost motor competence test in a physical education setting, i.e., an Athletic Skills Track. Future studies should further assess the reliability, discriminative ability and validity of age-specific versions of the AST.

Keywords: Physical education; child; motor competence; health; paediatrics; validity

Children’s Enjoyment of a Motor Skills Test in Physical Education

Joris Hoeboer, Sanne de Vries, Danica Mast and Geert Savelsbergh

Abstract:

In 2016, a novel motor skill test, the Athletic Skills Track (AST), was developed to assess motor skill competence of children in the PE setting. The main purpose of this study was to examine children’s enjoyment when being tested with the AST in a regular PE lesson. The study was conducted among 239 children, aged 4-to-12-years-old. All children completed the AST, where after they rated their enjoyment using a Smileyometer. One week later, 131 children completed another motor skill test, the Körperkoordinationtest für Kinder (KTK), where after they were asked to rank their enjoyment with the AST, the KTK, measurements of body height and weight, and a periodical cognitive test, using a Funsorter. The majority (98%) of the children rated their enjoyment of the AST as good to brilliant. 76% of the children ranked the AST as the most enjoyable in relation to the other three tests. No significant differences were found in enjoyment of the AST between boys and girls, nor between children with different motor competence levels. Most the children enjoyed performing the AST in a regular PE lesson. Future studies should examine the effect of feedback and repeated testing on children’s enjoyment.

Keywords: Motor skill competence, children, physical education, fundamental movement skills.

Validity and feasibility of an obstacle course to assess fundamental movement skills in a pre-school setting

Brooke Klingberg, J. J. A. A. M. Hoeboer, Natasha Schranz, LM Barnett, Sanne I. de Vries and Katia Ferrar

Abstract:

Failure to master age-appropriate fundamental movement skills (FMS) at a young age can limit motor skill competence affecting health. Assessments often have issues with feasibility and implementation in a field setting. As such, the purpose of this study was to investigate the validity and feasibility of the Athletic Skills Track (AST), in a pre-school setting. For the validation study sixty-five 3–6 year old children (25 boys and 40 girls) from five pre-schools across Adelaide, Australia participated. Correlations and linear regression analysis (adjusted for age and gender) were used to investigate the association between the time to complete the AST and the raw score of the Test of Gross Motor Development 2 (TGMD-2). For the feasibility study pre-school staff completed a semi-structured interview regarding the feasibility of the AST. The AST took less than a minute per child and the TGMD-2 around 20 minutes for two children. There was a strong negative correlation (r = −0.63, p < 0.01) between the AST scores and the TGMD-2 scores. All five staff reported strengths of the AST to be its short administration time, setup and appropriateness. These results suggest that the AST could be a feasible and valid method of FMS assessment in Australian pre-schools.

Keywords: Pre-school; child development; feasibility studies; motor skill competence

Cross-educatie verbetert de bal-stick vaardigheid

Annelies Brocken, Geert Savelsbergh en John van der Kamp

Abstract:

Cross-educatie, het verbeteren van een vaardigheid met een lichaamsdeel waarmee niet is geoefend (bijvoorbeeld de rechterarm) door te trainen met het andere, contralaterale lichaamsdeel (linkerarm), is in de sport geen onbekend fenomeen. Recent onderzoek heeft het bestaan ervan bevestigd in voetbal, basketbal en verspringen. Wij vroegen ons af of er ook bij hockey, waar de spelers geen keuze hebben tussen spelen met links of rechts, sprake kan zijn van cross-educatie.

Trainen met een aangepaste hockeybal verbetert de bal-stick vaardigheid

Annelies Brocken, Geert Savelsbergh, John van der Kamp en René Wormhoudt

Abstract:

Trainen met aangepaste materialen kan zeer effectief zijn bij het verbeteren van motorische vaardigheden, zo blijkt uit onderzoek in verschillende sporten, bij sporters met en zonder ervaring. Wij onderzochten of het aanpassen van de hockeybal werkt bij jonge hockeyspeelsters.

Wil je op de hoogte blijven?

Op onze nieuwspagina publiceren wij regelmatig nieuwe artikelen en ontwikkelingen rondom het Athletic Skills Model. De laatste updates en ontwikkelingen versturen wij maandelijks in onze nieuwsbrief. Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de website.


ASM Course

@ Trinidad & Tobago 🇹🇹

In corporation with TT Sport a group of coaches and PE teachers followed the official ASM Instructor Course ‘Advanced’ in 2023. 

Luister terug.

Luister terug.

Luister terug.

Luister terug.

Luister terug.

Luister terug.

Inspiratievideo's voor de gymles in je inbox 📥

Lukt het aanmelden niet? Mail je voornaam en achternaam en voor welke video’s je wilt aanmelden naar contact@athleticskillsmodel.nl

Met het insturen bevestig je op de hoogte zijn van onze privacyverklaring en word je automatisch toegevoegd aan de nieuwsbrief van de Athletic Skills Company. Je kan je altijd uitschrijven via de link onderaan de mailings. Met het uitschrijven schrijf je jezelf ook uit voor mailings over de  inspiratievideo’s voor de gymles.

De beste oefenstof voor de warm-up met ouderen in je inbox 📥

Met het insturen bevestig je op de hoogte zijn van onze privacyverklaring en word je automatisch toegevoegd aan de nieuwsbrief van de Athletic Skills Company. Je kan je altijd uitschrijven via de link onderaan de mailings. Met het uitschrijven schrijf je jezelf ook uit voor mailings over de ASM-OldStars video’s.

Lukt het aanmelden niet? Mail dan je e-mail, voornaam en achternaam naar contact@athleticskillsmodel.nl

Inschrijven

ASM-OLDSTARS TRAINERSCURSUS

Bekijk beschikbare data en locaties >
Wat is de Masters of Movement Community of Learners? >

Contactgegevens.Over jou.


Je hebt de keuze uit unisexmaten, van S t/m XL. Bij twijfel, kies dan een maat kleiner. 

 

Maat | Lengte/Breedte

S | 70.5/47. M | 72/50. L | 73.5/53. XL | 75/56. 2XL | 76,5/59


Betaling.Indien je werkgever betaalt, vul dan onderstaande velden in. Zo niet, ga dan door naar stap 4.
Let op: Controleer bij je organisatie voor de juiste factuur- en contactgegevens.

Voorwaarden.De beste oefenstof in je inbox 📥

Ontvang de 3-delige selectie van de bijna 100 spel- en oefenvormen om direct toe te passen.

Samengesteld op het Athletic Skills Platform. 

Met het insturen bevestig je op de hoogte zijn van onze privacyverklaring en word je automatisch toegevoegd aan de nieuwsbrief van de Athletic Skills Company. Je kan je altijd uitschrijven via de link onderaan de mailings. Met het uitschrijven schrijf je jezelf ook uit voor mailings over VoetbalFit.

Lukt het aanmelden niet? Mail dan je e-mail, voornaam en achternaam naar contact@athleticskillsmodel.nl

Inschrijven

MASTERS OF MOVEMENTTM

Contactgegevens.Over jou.


Dieetwensen
💚🌱 We bieden standaard een vegetarische optie. Heb je aanvullende dieetwensen/allergien, laat het hieronder weten.

Je hebt de keuze uit unisexmaten, van S t/m XL. Bij twijfel, kies dan een maat kleiner. 

 

Maat | Lengte/Breedte

S | 70.5/47. M | 72/50. L | 73.5/53. XL | 75/56. 2XL | 76,5/59


Betaling.Indien je werkgever betaalt, vul dan onderstaande velden in. Zo niet, ga dan door naar stap 4.
Let op: Controleer bij je organisatie voor de juiste factuur- en contactgegevens.

Voorwaarden.Inschrijven

ASM INSTRUCTEURSOPLEIDING SPECIALIST

Bekijk beschikbare data en locaties>
Wil je inschrijven voor de combinatie met 12 maanden Masters of Movement voor 1190 €995,-? Klik dan hier

Contactgegevens.Over jou.


Dieetwensen
💚🌱 We bieden standaard een vegetarische optie. Heb je aanvullende dieetwensen/allergien, laat het hieronder weten.

Betaling.Indien je werkgever betaalt (eventueel na afwijzing STAP-budget), vul dan onderstaande velden in. Zo niet, ga dan door naar stap 4.
Let op: Controleer bij je organisatie voor de juiste factuur- en contactgegevens.

Voorwaarden.GELUKT 🙌

Je inschrijving is gelukt! 

Je ontvangt een automatische bevestiging in je mailbox. Heb je niks ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Inschrijven

ASM INSTRUCTEURSOPLEIDING ADVANCED

Bekijk beschikbare data en locaties>

Contactgegevens.Over jou.


Dieetwensen
💚🌱 We bieden standaard een vegetarische optie. Heb je aanvullende dieetwensen/allergien, laat het hieronder weten.

Je hebt de keuze uit unisexmaten, van S t/m XL. Bij twijfel, kies dan een maat kleiner. 

 

Maat | Lengte/Breedte

S | 70.5/47. M | 72/50. L | 73.5/53. XL | 75/56. 2XL | 76,5/59


Betaling.Indien je werkgever betaalt, vul dan onderstaande velden in. Zo niet, ga dan door naar stap 4.
Let op: Controleer bij je organisatie voor de juiste factuur- en contactgegevens.

Voorwaarden.NIEUWSBRIEF

Het laatste nieuws, actuele ontwikkelingen, interessante artikelen en opvallende berichten rondom het Athletic Skills Model op een rij in je mailbox.