Financier je volgende opleiding bij de ASM Academy met het STAP-budget! Schrijf je vóór 28 februari in. Lees meer >

Met OldStars ontwikkelt het Nationaal Ouderenfonds de ouderenvriendelijke sportomgeving in Nederland door te starten bij de verenigingen. Het Ouderenfonds lanceert na OldStars walking football meer nieuwe aangepaste spelvormen voor 55-plussers. Ouderen kunnen nu ook kiezen voor OldStars walking hockey, OldStars tennis, OldStars tafeltennis, OldStars walking handball, OldStars walking rugby, OldStars walking korfball en OldStars walking basketball, OldStars boksen, OldStars waterpolo, OldStars cycling & OldStars running.

Om trainers en begeleiders handvatten aan te reiken en zo ouderen op een verantwoorde wijze via OldStars Sport in beweging te brengen, wordt op initiatief van het Nationaal Ouderenfonds twee cursussen aangeboden. De opstartcursus voor begeleiders van OldStars trainingen en de ASM-OldStars trainerscursus voor trainers met een vooropleiding of trainersdiploma.

De actuele cursussen zijn hier te vinden. Opgeven voor een cursus kan middels het digitale aanmeldformulier van de betreffende cursusdag. De cursussen worden op verschillende plaatsen in Nederland georganiseerd in samenwerking met de KNLTB, KNKV, NHV, KNHB, NTTB en Rugby Nederland. Om deel te kunnen nemen aan een cursus dient de begeleider of trainer verbonden te zijn aan een club of vereniging die een samenwerking heeft met het Ouderenfonds via een door het Ouderenfonds goedgekeurd plan. Indien dit niet het geval is, zijn de kosten van de cursus voor rekening van de begeleider/ trainer. Daarnaast kan een begeleider/ trainer niet kosteloos meedoen aan beide cursussen. Voor meer informatie en/of vragen kun je contact zoeken met het OldStars projectteam, via info@oldstars.nl.

Partners OldStars Sport

De ASM-OldStars trainer

ASM-OldStars trainerscursus tot ‘ASM-OldStars trainer’

Het ASM toegepast bij ouderen, voor trainers met een vooropleiding

De toepassing van het Athletic Skills Model voor de doelgroep van OldStars vraagt om meer kennis en inzicht over sporten met ouderen. Anders dan de ASM-instructeursopleiding Advanced, zoomt de ASM-OldStars trainerscursus volledig in op de doelgroep OldStars. In deze opleiding leer je verantwoorde beweegprogramma’s te schrijven voor de gezondheid en fitheid van ouderen én leer je alles over hoe je de kernwaarden van OldStars integraal toepast binnen en buiten je trainingen.

Wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot bewegen voor ouderen? Hoe organiseer je een blijvende sociale activatie op je club? Hoe maak je een optimale combinatie van de OldStars Sporten in jouw training? 

 

Lees de ervaringen van deelnemers

BEWEGEN, ONTMOETEN, MEEDOEN & ZELFREDZAAMHEID

Met behulp van de ASM-OldStars trainerscursus ontwikkel je een beter inzicht in de doelgroep ouderen. Daarbij doe je kennis en vaardigheden op om beweeg- en spelvormen aan de OldStars-training toe te voegen en hoe je de kernwaarden van OldStars praktisch vormgeeft in en om je trainingen. Je zult ermee bereiken dat nog meer ouderen met meer plezier meedoen aan de trainingen en je een structurele bijdrage levert aan het sociaal netwerk en de zelfredzaamheid van ouderen. Alle onderwerpen worden tijdens deze cursus gericht op de doelgroep OldStars en worden praktisch toepasbaar gemaakt.

Aanmelden voor OldStars cursussen kan bij het Nationaal Ouderenfonds via info@oldstars.nl

Voor wie?

Om deel te nemen aan de ASM-OldStars trainerscursus heb je een vooropleiding nodig. Dus voor iedereen die in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid, diploma fysiotherapie en/of het diploma trainer/coach in een tak van sport of dan wel bevoegd is in zijn of haar sport training te geven. De opleiding is complementair aan reeds aanwezige kennis en kunde van de kandidaat in sport en bewegen.

Heb je nog meer informatie nodig? 

Bekijk onze veelgestelde vragen (FAQ)

2 bijeenkomsten van 6 uur (totaal 12 uur) + 12 uur zelfstudie

Erkende certificering van de ASM Academy

Volledig gericht op de doelgroep ouderen

Inclusief het werkboek ‘ASM-OldStars trainerscursus’

Accreditaties

7ptn.
12ptn.
6ptn.
4ptn.
Erkend
6ptn.
2ptn.
10ptn.
2ptn.
Erkend
8ptn.
Erkend
7ptn.
12ptn.
6ptn.
4ptn.
8ptn.
Erkend
2ptn.
6ptn.
10ptn.
Erkend
2ptn.
Erkend

Heb je nog meer informatie nodig? 

Bekijk onze veelgestelde vragen (FAQ)

Wat vinden jouw collega’s?

Lees de 19 reviews van deelnemers
10/10 - "Inspiererend"Trainer OldStars walking handball
Lees verder
"De ASM-OldStars trainerscursus gaf mij handvatten en theoretische & praktische achtergronden om OldStars walking handbal in de praktijk toe te passen. Ook voor het training geven aan andere leeftijdsgroepen een goede start."
9/10 - "Professioneel"Trainer OldStars walking hockey
Lees verder
"Ik kende het concept via onze vereniging. Er is me nu meer duidelijk geworden over de invulling. Het zal me inspireren bij de trainingen van zowel de veteranen/instappers en het opgezetten walking hockey."
8/10 - "Zelfstudieverdieping"Trainer OldStars
Lees verder
"Een inspirerende cursus voor praktijk en met name visie - doel walking Sport. Uitdagende uitleg van de theoretische achtergronden die jezelf prikkelen om de kennis te vergroten"
9/10 - "Inspirerend"Trainer OldStars
Lees verder
"Zeer inspirerend en informatief plus praktisch. Goed vertaalbaar in de praktijk."
10/10 - "Je gaat vol nieuwe ideeën weg"Trainer OldStars
Lees verder
"Het was een heel leerzame, goed verzorgde cursus en ik heb enorm veel ideeën opgedaan. Daarvoor hartelijk dank!"
9/10 - "Nieuwe wereld!"Trainer OldStars walking football
Lees verder
"De cursus was meer dan een toegevoegde waarde. De cursus heeft mijn enthousiasme zoveel positieve impuls gegeven dat ik nu al uitkijk om weer met mijn walking football groep aan het werk te gaan."
8/10 - "Nieuwe wereld!"Trainer OldStars walking football
Lees verder
"Na de eerdere opstartcursus was deze training inspirerend en daagt uit om deze oefenstof te doceren bij mijn walking football."
9/10 - "Verrijkend"Trainer OldStars tennis
Lees verder
"Leuke in inspirerende cursus. Goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Kan het geleerde direct toepassen."
8/10 - "Leerzaam"Trainer OldStars
Lees verder
"Inspirerende cursus met vele interessante invalshoeken. Veel stof tot nadenken en nuttige voorbeelden om naar eigen inzichten op verder te bouwen."
10/10 - "Mooi leermoment"Trainer OldStars tennis
Lees verder
"Waren heldere en mooie leermomenten die ik in de praktijk kan toepassen met veel passie."
9/10 - "Met zorg samengesteld"Trainer OldStars
Lees verder
"De cursus voldoet aan mijn verwachtingen. De opzet en visie is duidelijk en het aanbieden van de oefenstof is gestructureerd en goed gedocumenteerd! Heel erg fijn hier te mogen zijn."
10/10 - "Een must have!"Trainer OldStars
Lees verder
"In aanvulling op de reguliere ASM cursus (red. ASM-instructeursopleiding Advanced) is de ASM-OldStars trainerscursus een fantastische verbreding om met een nieuwe doelgroep aan het werk te gaan."
8/10 - "Waardevol"Trainer OldStars
Lees verder
"Ik heb het als waardevol ervaren. Ook door de praktijkvoorbeelden."
8/10 - "Inspirerend"Trainer OldStars
Lees verder
"De stop die is behandeld vind ik heel inpirerend."
9/10 - "Grensverleggend"Trainer OldStars walking handball
Lees verder
"Deze cursus is kort en dynamisch. Actieve deelname wordt gestimuleerd en de focus wordt regelmatig van klein naar groot gelegd. Goed om je te realiseren dat de spelende mens nooit te oud of te stram is om met lichaam en geest te bewegen. Dank voor de 'ASM vitamine'."
9/10 - "Verrijkend"Trainer OldStars tennis, walking handball, walking football en de fysiotherapie
Lees verder
"Erg interessante, verhelderende cursus. Voor iedereen die met ouderen werkt een zeer goede meerwaarde."
8/10 - "Leerzaam"Trainer OldStars handball
Lees verder
"Dankzij de cursus ga ik nog meer nadenken over de verschillende beweegvormen binnen mijn trainingen. Zo kan ik nog meer differentiëren binnen de walking handball trainingen."
9/10 - "Verbredend"Trainer OldStars
Lees verder
"Inspirerende en verbredende cursus voor een belangrijke doelgroep in onze maatschappij."
8/10 - "Kundig met heldere uitleg"Trainer OldStars walking football
Lees verder
"Een verdieping in het ASM voor de kijk op de hoofdsport en alle vormen van bewegen wat het walking football uitdagend kan maken."
Previous
Next

Deelnemers geven de ASM-OldStarts trainerscursus gemiddeld een

8,8/10

Een ouderenvriendelijke sportvereniging

OldStars opstartcursus

Aan de slag met OldStars op jouw club. Voor de enthousiaste vrijwilliger en trainer/coach zonder vooropleiding

De OldStars opstartcursus is onderdeel van de NOC*NSF Servicelijst voor het Nationaal Sportakkoord

Met de opstartcursus heeft u beter inzicht in wat verantwoord bewegen is. Door beweegvormen en spelvormen aan uw training toe te voegen bereikt u dat iedereen met nog meer plezier meedoet aan de oefenvormen op zijn niveau. De onderdelen worden tijdens deze dag besproken en met een terugkomdag op maat gemaakt voor elke initiatiefnemer, trainer en of begeleider. Het programma voor deze cursus start om 09:00 uur en het bestaat uit een binnenprogramma en buitenprogramma. De opstartcursus is voornamelijk van praktische aard. De cursus duurt anderhalve dag, en daarna volgt een terugkomochtend. Na afloop van de opstartcursus wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Voor wie?

Om deel te nemen aan de opstartcursus heeft u geen vooropleiding nodig. Wil je een bijdrage leveren aan een ouderenvriendelijke vereniging als begeleider van OldStars trainingen, dan is dit de cursus voor jou.

Aanmelden voor OldStars opleidingen kan bij het Nationaal Ouderenfonds via info@oldstars.nl

Heb je nog meer informatie nodig? 

Bekijk onze veelgestelde vragen (FAQ)

Veel gestelde vragen (FAQ):

Met OldStars Sport zet het Nationaal Ouderenfonds aangepaste sport en spelvormen in als middel om te stimuleren dat ouderen gaan of blijven bewegen bij de sportvereniging. Daarnaast leveren de aangepaste sportvormen een bijdrage aan dat ouderen hun sociaal netwerk behouden en of versterken en regie houden over hun eigen leven. Dit is omschreven in het gedachtegoed van OldStars.

 

Als basis voor de aangepaste spelvormen van OldStars is gekozen voor het Athletic Skills Model (ASM). Vanuit het ASM worden gericht spel- en beweegvormen gebruikt om fitter, gezonder en beter in beweging te worden waarbij sociale activatie, cognitieve uitdaging en plezier gecombineerd worden. Op grond van de visie van beide partijen hebben ze elkaar gevonden om daarmee samen door middel van sport en de omgeving van sport andere maatschappelijke doelen te bereiken. Lees hier een uitgebreide toelichting over de samenwerking tussen het Ouderenfonds en de Athletic Skills Company. 

Het Nationaal Ouderenfonds werkt samen met diverse sportbonden om OldStars te ontwikkelen en te verspreiden in Nederland. Op elke OldStars Sport pagina kan je vinden of het Ouderenfonds samenwerkt met een sportbond. 

Bij het voltooien van de ASM-OldStars trainerscursus ontvangt de trainer een licentie. Met het behalen van dit certificaat heeft de kandidaat voldaan aan de eisen van de ‘ASM-OldStars trainerscursus’. Hiermee kunnen het Athletic Skills Model en de kernwaarden van OldStars in de praktijk worden toegepast bij het verzorgen van trainingen aan ouderen.

Om de licentie te behouden dient de trainer jaarlijks bijscholing te volgen om in het bezit te blijven van dit certificaat. Op welke wijze dit dient te gebeuren volgt later.

 

Het certificaat geeft geen automatisch(e) licentie of recht op het verzorgen van scholingen gericht op het Athletic Skills Model en/of OldStars. Ditzelfde geldt voor het gebruik van de namen ‘Athletic Skills’, ‘Athletic Skills Model’, ‘OldStars’ en beeldmerken zoals logo’s toebehorend aan de Athletic Skills Company B.V. en/of Stichting Nationaal Ouderenfonds.

Ja, de ASM-OldStars trainerscursus levert voor alle deelnemende sportbonden licentiepunten op voor deelname. Hoeveel punten de sportbond toekent verschilt per bond. Bekijk hier de actuele lijst met accreditaties.

Ja, om samen te werken met het Ouderenfonds en een OldStars initiatief te starten is het verplicht je als vereniging te registreren. Dat geldt dus voor zowel deelname aan de opstartcursus als de ASM-OldStars trainerscursus. Indien er interesse is in een incompany opleidingen op locatie, ook dan kun je contact opnemen met het Ouderenfonds.  

Ja, het is mogelijk de ASM-OldStars trainerscursus incompany aan te bieden in de gemeente of op de club. Neem hiervoor contact op met het Ouderenfonds via info@oldstars.nl.

Om deel te kunnen nemen aan de OldStars opstartcursus of ASM-OldStars trainerscursus dient de begeleider of trainer verbonden te zijn aan een club of vereniging die een samenwerking heeft met het Ouderenfonds via een door het Ouderenfonds goedgekeurd plan. Indien dit niet het geval is, zijn de kosten van de cursus voor eigen rekening van de trainer. Daarnaast kan een trainer niet kosteloos meedoen aan beide cursussen. Voor meer informatie en/of vragen kun je contact zoeken met het OldStars projectteam via info@oldstars.nl.

Beide cursussen gaan over de toepassing van de OldStars Sporten en de rol van het Athletic Skills Model. Per cursus bedienen we verschillende doelgroepen met bijpassende theoretische diepgang.

 

De opstartcursus is een eendaagse cursus met theorie en praktijk zonder aanvullende studiebelasting en is bedoeld voor enthousiaste vrijwilligers en begeleiders zonder specifieke vooropleiding. Tijdens deze dag leert de cursist de grondbeginselen van het ASM en krijg je een toelichting op de visie en werkwijze van OldStars Sport.

 

De ASM-OldStars trainerscursus is een tweedaagse cursus voor trainers met een vooropleiding en praktijkervaring met ouderen. Deze cursus heeft een studiebelasting van totaal 24 uur (2×6 contacturen en 12 uur zelfstudie). De cursist ontvangt hiervoor een werkboek om opdrachten in uit te voeren. De fysiologische, mentale en cognitieve ontwikkelingen voor sporten, spelen en bewegen met ouderen worden wetenschappelijk onderbouwd en er is ruim aandacht voor de praktische vertaling van de kernwaarden van OldStars en de aangepaste toepassing van het ASM bij ouderen.

Nee, de OldStars opstartcursus is geen voorwaarde om deel te namen aan de ASM-OldStars trainerscursus. Echter, wordt het wel geadviseerd, omdat deze goed op elkaar aansluiten en aanvullende informatie bevatten.
De ASM-OldStars trainerscursus is ontwikkeld voor iedereen die trainingen aan ouderen wilt verzorgen en in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid, diploma fysiotherapie en/of het diploma trainer/coach in een tak van sport, dan wel bevoegd is in zijn of haar sport training te geven. De cursus is complementair aan reeds aanwezige kennis en kunde van de cursist in sport en bewegen. Wij adviseren dat je minimaal 2 jaar trainerservaring hebt (bij voorkeur met ouderen) zodat je voldoende methodische en didactische ervaring hebt. Daarnaast is het noodzakelijk dat je geschoold bent, of je op korte termijn laat scholen met een EHBO- / AED-cursus. Deze voorkennis is essentieel om gedegen trainingen te verzorgen aan de oudere doelgroep.
Absoluut! Sporten, spelen en bewegen met ouderen vraagt van de trainer om specifieke kennis en kunde over de fysiologische, psychologische en cognitieve ontwikkelingen bij ouderen. In de ASM-OldStars trainerscursus behandelen we de praktische en wetenschappelijke kennis die je nodig hebt om kwalitatieve en verantwoorde programma’s te schrijven vanuit het ASM, die optimaal aansluiten bij deze doelgroep. Daarbij krijg je toelichting over de toepassing van de kernwaarden bewegen, ontmoeten, meedoen en zelfredzaamheid van OldStars en helpen we je middels veel praktijkvoorbeelden hoe je deze met het ASM kan toepassen in en rondom de training. 

Het Nationaal Ouderenfonds biedt verschillende initiatiefnemers ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van OldStars Sport bij een vereniging. De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van een intakegesprek en een voorstel tot ondersteuningstraject. Daarin worden o.a. de volgende mogelijkheden aangeboden:

 

  1. Ondersteuning bij het opstellen van een plan van aanpak in samenwerking met het Ouderenfonds met een duurzaam organisatiemodel.
  2. Het ontwikkelen van communicatie en PR materialen voor de start van OldStars Sport.
  3. De mogelijkheid tot het volgen van een cursus/opleiding voor de begeleider en/of trainer.
  4. Het organiseren van een clinic met het Ouderenfonds op de vereniging via een docent.
  5. Het realiseren van een samenwerking met gemeente en/of welzijnsinstelling.
  6. Initiatiefnemers kunnen in aanmerking komen voor een  opstartsubsidie van het Ouderenfonds.

Klik hier voor meer informatie

Het ASM heeft voor leuke en veelzijdige trainingen de Schijfvan10!-materiaaltas ontwikkeld. De materialen zijn geschikt om de 10 basisvormen van bewegen uit de Schijf van 10! in de praktijk toe te passen, dus ook binnen de trainingen van OldStars. Klik hier voor meer informatie over de tas. 

 

 

De cursussen worden op diverse plekken in het land georganiseerd. De locaties zijn plekken waar een binnen accommodatie aanwezig is en een buiten accommodatie.

 

De OldStars opstartcursus is onderdeel van de servicelijst van NOC*NSF voor de sportlijn van het Sportakkoord.

Om in aanmerking te komen voor de service voor de sportlijn met de OldStars opstartcursus dient de sportclub zgn. ‘waardevouchers’ te verzilveren. Er wordt gekozen voor het werken met waardevouchers omdat we daarmee de waarde van de ondersteuning en opleidingen uitdrukken aan lokale allianties en clubs (gratis dienstverlening bestaat niet). We raden sportbestuurders aan om contact te zoeken met hun adviseur lokale sport en/ of de gemeente.

Lees hier meer informatie

Staat jouw vraag er niet bij of heb je nog aanvullende vragen? We helpen je graag verder!


Inschrijven

ASM-OLDSTARS TRAINERSCURSUS

Bekijk beschikbare data en locaties>

Contactgegevens.Over jou.


Je hebt de keuze uit damesmaten of unisexmaten, van S t/m XL. De dames-shirt zijn meer getailleerd.


Betaling.Indien je werkgever betaalt (eventueel na afwijzing STAP-budget), vul dan onderstaande velden in. Zo niet, ga dan door naar stap 4.
Let op: Controleer bij je organisatie voor de juiste factuur- en contactgegevens.

Voorwaarden.De beste oefenstof in je inbox 📥

Ontvang de 3-delige selectie van de bijna 100 spel- en oefenvormen om direct toe te passen.

Samengesteld op het Athletic Skills Platform. 

Met het insturen bevestig je op de hoogte zijn van onze privacyverklaring en word je automatisch toegevoegd aan de nieuwsbrief van de Athletic Skills Company. Je kan je altijd uitschrijven via de link onderaan de mailings. Met het uitschrijven schrijf je jezelf ook uit voor mailings over VoetbalFit.

Lukt het aanmelden niet? Mail dan je e-mail, voornaam en achternaam naar contact@athleticskillsmodel.nl

Inschrijven

MASTERS OF MOVEMENTTM

* Korting alleen van toepassing bij een los lidmaatschap. Niet geldig bij de combinatie met ASM-instructeursopleiding Specialist.

Contactgegevens.Over jou.


Je hebt de keuze uit damesmaten of unisexmaten, van S t/m XL. De dames-shirt zijn meer getailleerd.


Betaling.Indien je werkgever betaalt (eventueel na afwijzing STAP-budget), vul dan onderstaande velden in. Zo niet, ga dan door naar stap 4.
Let op: Controleer bij je organisatie voor de juiste factuur- en contactgegevens.

Voorwaarden.Inschrijven

ASM INSTRUCTEURSOPLEIDING SPECIALIST

Bekijk beschikbare data en locaties>
Wil je inschrijven voor de combinatie 12 maanden Masters of Movement + ASM-instructeursopleiding Specialist voor 1340 €995,-? Klik dan hier

Contactgegevens.Over jou.Betaling.Indien je werkgever betaalt (eventueel na afwijzing STAP-budget), vul dan onderstaande velden in. Zo niet, ga dan door naar stap 4.
Let op: Controleer bij je organisatie voor de juiste factuur- en contactgegevens.

Voorwaarden.GELUKT 🙌

Je inschrijving is gelukt! 

Je ontvangt een automatische bevestiging in je mailbox. Heb je niks ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Inschrijven

ASM INSTRUCTEURSOPLEIDING ADVANCED

Bekijk beschikbare data en locaties>

Contactgegevens.Over jou.


Je hebt de keuze uit damesmaten of unisexmaten, van S t/m XL. De dames-shirt zijn meer getailleerd.


Betaling.Indien je werkgever betaalt (eventueel na afwijzing STAP-budget), vul dan onderstaande velden in. Zo niet, ga dan door naar stap 4.
Let op: Controleer bij je organisatie voor de juiste factuur- en contactgegevens.

Voorwaarden.NIEUWSBRIEF

Gratis elke maand het laatste nieuws, actuele ontwikkelingen, interessante artikelen en opvallende berichten rondom het Athletic Skills Model op een rij in je mailbox.