NIEUW! Volg je volgende opleiding bij de ASM Academy met het STAP-budget! Lees meer >

Klachtenprocedure

 

De ASM Academy streeft naar voortdurend kwaliteitsverbetering en –bewaking, klantvriendelijkheid en professionaliteit. Het correct en tijdig afhan­delen van klachten speelt daarbij een belangrijke rol. De ASM Academy neemt daarom klachten serieus. Om de relaties te verzekeren van een goede afhan­deling is een klachtenprocedure ontwikkeld en van toepassing. Deze procedure geldt voor alle klachten die de ASM Academy bereiken.

We hanteren daarvoor de onderstaande regeling:

1. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij: Athletic Skills Model BV. t.a.v. het Secretariaat ASM Academy t.a.v. mevrouw G. Konijn. Burgemeester Postweg 6, 1121 JB, Landsmeer. Secretariaat@athleticskillsmodel.nl

2. De melder krijgt binnen zeven dagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

3. Een klacht bevat tenminste:

  • naam en adres van de melder;
  • de datum van melding;
  • een omschrijving van de klacht: de gedragingen, uitlatingen en/of handelingen waarover wordt geklaagd;
  • de handtekening van de melder.

4. Iedere klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming van de melder wordt geen informatie over de klacht verstrekt aan derden.

5. Van iedere klacht wordt een dossier met een uniek volgnummer aangelegd. Dit dossier wordt voor een termijn van drie jaar bewaard.

6. De directie zal de klacht zo snel mogelijk behandelen. Hierbij mag de totale doorlooptijd na binnenkomst van de klacht de termijn van vier weken niet overschrijden. Wanneer de klacht niet binnen deze termijn is afgehandeld, dan wordt de relatie hiervan tijdig op de hoogte gesteld en worden nadere afspraken gemaakt. Dit kan gebeuren indien er zeer specifieke inspanningen noodzakelijk zijn die cruciaal zijn voor het behandelen van de klacht.

7. Nadat de achtergrond van de klacht intern grondig is onderzocht, worden de benodigde stappen genomen om de klacht naar behoren te behandelen.

8. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als de relatie schriftelijk antwoord heeft ontvangen, waarbij de directie overtuigd is naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren te beantwoorden. In het schrijven aan de betrokkenen staat een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de klacht, als ook de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de klacht ondernomen zijn of zullen worden.

9. Is er sprake van een onjuiste afhandeling van de klacht dan kan de relatie over gaan tot het indienen van een beroepschrift bij een onafhankelijk persoon en bindend adviseur; de heer R. Smit FFP mediator bij Smit Vernooij c.s. te Landsmeer.  Bereikbaar per email riksmit@smitvernooij.nl . Het gegeven advies van dhr. Smit zal bindend zijn voor Athletic Skills Model B.V.  Eventuele consequenties worden door Athletic Skills Model BV. zo spoedig mogelijk afgehandeld.


Opgemaakt in Landsmeer, 2021   


NIEUWSBRIEF

Gratis elke maand het laatste nieuws, actuele ontwikkelingen, interessante artikelen en opvallende berichten rondom het Athletic Skills Model op een rij in je mailbox.