Inschrijvingsvoorwaarden

versie 201901


1. Inschrijving

 

Inschrijving voor opleidingen in de ASM Academy van ASM is mogelijk via de website. Hier zijn alle geplande opleidingen te vinden en kan je op zoek naar een passende tijd en locatie. Klik op de gewenste opleiding en vul het inschrijfformulier volledig in. Met het versturen van het online inschrijfformulier geef je jezelf op voor deelname aan een opleiding, ga je akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden en ben je verplicht tot betaling van het opleidingsgeld. Na verzending van het inschrijfformulier krijg je via e-mail op het opgegeven e-mailadres een bevestiging met algemene informatie. Later volgt een mail met een factuur voor betaling. De inschrijvingen worden door ASM geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt. Je kan de inschrijving gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ongedaan maken.


2. Betaling

 

De kosten bedragen EUR 895,- voor de ASM-instructeursopleiding Advanced en EUR 495,- voor de ASM-instructeursopleiding Specialist.
Om de inschrijving definitief te maken is een aanbetaling van EUR 50,- vereist. Betaling van de aanbetaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum op het in de factuur vermelde bankrekeningnummer. Bij overschrijding van deze betalingstermijn zal je een herinnering ontvangen, indien binnen 8 dagen geen betaling plaatsvindt zal de inschrijving komen te vervallen. Het restant, EUR 845,- voor de ASM-instructeursopleiding Advanced en EUR 445,- voor de ASM-instructeursopleiding Specialist, dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opleiding betaald te zijn. Bij in gebreke blijven van de betaling vervalt de inschrijving en brengt ASM EUR 25,- (zegge vijfentwintig euro) administratie/herinneringskosten in rekening.


3. Lesmateriaal en catering

 

Wij streven ernaar je zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden tijdens de opleidingen. Circa 2 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst ontvang je per mail het programma, de routebeschrijving en andere benodigde gegevens. Overig lesmateriaal zoals het boek en werkboek zijn bij de kosten inbegrepen en ontvang je op de eerste bijeenkomst. In de kosten is koffie/thee en een maaltijd inbegrepen.


4. Annulering en wijzigingen

 

Bij onvoldoende inschrijvingen behoud ASM zich het recht voor de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Mocht een opleiding worden geannuleerd, dan wordt bekeken – in overleg met de deelnemers – of er een alternatief kan worden gevonden in de vorm van een vervangende opleiding.
Indien bij annulering van een cursus geen vervangende cursus kan worden aangeboden, wordt het cursusgeld binnen 10 werkdagen aan je teruggestort.
Bij de opleiding zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld. Van wijzigingen wordt geen bericht aan de deelnemers verzonden.
Als je door omstandigheden verhinderd bent deel te nemen, dan dien je dit schriftelijk per e-mail (secretariaat@athleticskillsmodel.nl) kenbaar te maken aan het secretariaat. Bij tijdige annulering is partiële restitutie van de kosten mogelijk onder de voorwaarden genoemd in artikel 5. Het is in overleg ook mogelijk om iemand anders in jouw plaats deel te laten nemen aan de opleidingen. Neem hiervoor ook contact op met het secretariaat van ASM.


5. Restitutie en absentie

 

Indien je door omstandigheden verhinderd bent deel te nemen aan de opleidingen is restitutie mogelijk onder de volgende voorwaarden:
a. bij annulering na 14 dagen vanaf de aanmelding en tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding: 100% min EUR 25,- administratiekosten.
b. bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de opleiding: geen restitutie. Het is in overleg mogelijk om de opleiding op een ander moment te volgen.
Er vindt geen restitutie plaats vanwege absentie. Bij absentie kan je bij het secretariaat de mogelijkheden opvragen om de bijeenkomst(en) bij een andere opleiding in te halen.


6. Aansprakelijkheid

 

ASM is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen gedurende een opleiding. Evenmin is ASM aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens opleidingen en andere activiteiten.


7. Afronding en certificering

 

Voor het met goed gevolg afsluiten van de opleiding geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Wanneer een deelnemer op een van de opleidingsdagen niet aanwezig kan zijn, is het mogelijk om deze dag in te halen bij een andere groep. Dit kan alleen indien de gemiste stof elders binnen de opleidingsduur wordt aangeboden. Inhalen bij een andere groep gaat altijd in overleg met ASM. Daarnaast heeft de deelnemer alle opdrachten uit het werkboek voldoende behandeld en is hij/zij in staat de uitwerking van deze opdrachten te onderbouwen.


8. Akkoordverklaring

 

Door inzending van het inschrijvingsformulier verklaar je akkoord te gaan met de inschrijvingsvoorwaarden.


9. Privacy en persoonsgegevenss

 

Je persoonsgegevens worden alleen voor ASM gebruikt. Voor een uitgebreide beschrijving welke gegevens we verzamelen en verwerken verwijzen we je naar onze privacyverklaring.


Download hier de Inschrijvingsvoorwaarden in PDF