Inschrijvingsvoorwaarden
ASM Academy

1. Inschrijving

Inschrijving voor de ASM-instructeursopleidingen in de ASM Academy van de Athletic Skills Company B.V. is mogelijk via de website. Hier zijn alle geplande opleidingen te vinden en kan je op zoek naar een passende tijd en locatie. Met het versturen van het online inschrijfformulier geef je jezelf op voor deelname aan een opleiding, ga je akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden, de privacyverklaring en ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Na verzending van het inschrijfformulier krijg je via e-mail op het opgegeven e-mailadres een bevestiging met algemene informatie. Later volgt een mail met een factuur voor betaling. De inschrijvingen worden door ASM geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt. Je kan de inschrijving, conform de Algemene Voorwaarden, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ongedaan maken.

2. Betaling

De kosten bedragen EUR 945,- voor de ASM-instructeursopleiding Advanced en EUR 595,- voor de ASM-instructeursopleiding Specialist.

Na inschrijving wordt een factuur verzonden. Binnen 14 dagen na inschrijving kan kosteloos en zonder opgave van rede afgezien worden van deelname. Afmelden dient schriftelijk plaats te vinden door mailing aan het secretariaat. Vanaf 14 dagen na inschrijving is de inschrijving definitief en is men betalingsplichtig. Het volledige factuurbedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Ook is het mogelijk om een aanbetaling van 50 euro te doen. Het restant-bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opleiding te worden voldaan. Voor betaling door de werkgever gelden dezelfde voorwaarden.

3. Diensten, lesmateriaal en catering

Wij streven ernaar je zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden tijdens de opleidingen. Circa 2 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst ontvang je per e-mail het programma, de routebeschrijving en andere benodigde gegevens. Overig lesmateriaal zoals het boek en werkboek zijn bij de kosten inbegrepen en ontvang je op de eerste bijeenkomst. De copyrights van de lesmaterialen berusten bij de in de documenten beschreven personen en/of organisaties. In de prijs zijn koffie/thee en een maaltijd inbegrepen. De bijeenkomsten bestaan uit theorie- en praktijklessen en worden verzorgd door docenten van de ASM Academy. Bij de opleiding is een cursusleider aanwezig voor aanvullende vragen tijdens en/of tussen de bijeenkomsten.

4. Annulering en wijzigingen

Bij onvoldoende inschrijvingen behoud de ASM Academy zich het recht voor de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Mocht een opleiding worden geannuleerd, dan wordt bekeken – in overleg met de deelnemers – of er een alternatief kan worden gevonden in de vorm van een vervangende opleiding. Indien bij annulering van een cursus geen vervangende cursus kan worden aangeboden, wordt het cursusgeld binnen 10 werkdagen aan je teruggestort.

Als je door omstandigheden verhinderd bent deel te nemen, dan dien je dit schriftelijk per e-mail kenbaar te maken aan het secretariaat. Bij tijdige annulering is partiële restitutie van de kosten mogelijk onder de voorwaarden genoemd in artikel 5. Het is in overleg ook mogelijk om iemand anders in jouw plaats deel te laten nemen aan de opleidingen. Neem hiervoor ook contact op met het secretariaat.

Bij de opleiding zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld. Van wijzigingen wordt geen bericht aan de deelnemers verzonden.

5. Restitutie en absentie

Indien je door omstandigheden verhinderd bent deel te nemen aan de opleidingen is restitutie mogelijk onder de volgende voorwaarden:
a. bij annulering na 14 dagen vanaf de inschrijving tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding: 100% min EUR 25,- administratiekosten.
b. bij annulering vanaf 30 dagen voor aanvang van de opleiding: geen restitutie. Het is in overleg mogelijk om de opleiding op een ander moment te volgen.

Er vindt geen restitutie plaats vanwege absentie. Bij absentie kan je bij het secretariaat de mogelijkheden opvragen om de bijeenkomst(en) bij een andere opleiding in te halen.

6. Aansprakelijkheid

ASM is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen gedurende een opleiding. Evenmin is ASM aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens opleidingen en andere activiteiten. Bij klachten/geschillen gerelateerd aan de betreffende opleiding verwijzen we je naar de klachtenprocedure op onze website: www.athleticskillsmodel.nl/klachtenprocedure

7. Afronding en certificering

Voor het met goed gevolg afsluiten van de opleiding geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Daarnaast heeft de deelnemer alle opdrachten uit het werkboek voldoende behandeld en is hij/zij in staat de uitwerking van deze opdrachten te onderbouwen. We hanteren geen vrijstellingenbeleid.

Wanneer een deelnemer op een van de opleidingsdagen niet aanwezig kan zijn, is het mogelijk om deze dag in te halen bij een andere groep. Dit kan alleen indien de gemiste stof elders binnen de opleidingsduur wordt aangeboden. Inhalen bij een andere groep gaat altijd in overleg met het secretariaat van de ASM Academy. De deelnemer dient hiervoor een verzoek in te dienen via secretariaat@athleticskillsmodel.nl.

8. Akkoordverklaring

Door inzending van het inschrijvingsformulier verklaar je akkoord te gaan met de inschrijvingsvoorwaarden.

9. Privacy en persoonsgegevenss

Je persoonsgegevens worden alleen voor de ASM Academy gebruikt. Voor een uitgebreide beschrijving welke gegevens we verzamelen en verwerken verwijzen we je naar onze privacyverklaring.


Bekijk en download hier de inschrijvingsvoorwaardenin PDF

1. Inschrijving

Inschrijving voor de ASM-beleidsopleiding in de ASM Academy van de Athletic Skills Company B.V. is mogelijk via de website. Hier zijn alle geplande opleidingen te vinden en kan je op zoek naar een passende tijd en locatie. Met het versturen van het online inschrijfformulier geef je jezelf op voor deelname aan een opleiding, ga je akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden, de privacyverklaring en ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Na verzending van het inschrijfformulier krijg je via e-mail op het opgegeven e-mailadres een bevestiging met algemene informatie. Later volgt een mail met een factuur voor betaling. De inschrijvingen worden door de ASM Academy geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt. Je kan de inschrijving, conform de Algemene Voorwaarden, gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ongedaan maken.

2. Betaling

De kosten bedragen EUR 1.450,-. Na inschrijving wordt een factuur verzonden. Binnen 14 dagen na inschrijving kan kosteloos en zonder opgave van rede afgezien worden van deelname. Afmelden dient schriftelijk plaats te vinden door mailing aan het secretariaat. Vanaf 14 dagen na inschrijving is de inschrijving definitief en is men betalingsplichtig. Het volledige factuurbedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Ook is het mogelijk om een aanbetaling van 50 euro te doen. Het restant-bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opleiding te worden voldaan. Voor betaling door de werkgever gelden dezelfde voorwaarden.

3. Diensten, lesmateriaal en catering

Wij streven ernaar je zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden tijdens de opleidingen. Circa 2 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst ontvang je per e-mail het programma, de routebeschrijving en andere benodigde gegevens. Overig lesmateriaal zijn bij de kosten inbegrepen en ontvang je gedurende de opleiding. De copyrights van de lesmaterialen berusten bij de in de documenten beschreven personen en/of organisaties. In de prijs zijn koffie/thee en een lunch inbegrepen. De bijeenkomsten bestaan uit theorie- en praktijklessen en worden verzorgd door docenten van de ASM Academy en gastdocenten. Bij de opleiding is een cursusleider aanwezig voor aanvullende vragen tijdens en/of tussen de bijeenkomsten.

4. Annulering en wijzigingen

Bij onvoldoende inschrijvingen behoud de ASM Academy zich het recht voor de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Mocht een opleiding worden geannuleerd, dan wordt bekeken – in overleg met de deelnemers – of er een alternatief kan worden gevonden in de vorm van een vervangende opleiding. Indien bij annulering van een cursus geen vervangende cursus kan worden aangeboden, wordt het cursusgeld binnen 10 werkdagen aan je teruggestort.

Als je door omstandigheden verhinderd bent deel te nemen, dan dien je dit schriftelijk per e-mail kenbaar te maken aan het secretariaat. Bij tijdige annulering is partiële restitutie van de kosten mogelijk onder de voorwaarden genoemd in artikel 5. Het is in overleg ook mogelijk om iemand anders in jouw plaats deel te laten nemen aan de opleidingen. Neem hiervoor ook contact op met het secretariaat.

Bij de opleiding zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld. Van wijzigingen wordt geen bericht aan de deelnemers verzonden.

5. Restitutie en absentie

Indien je door omstandigheden verhinderd bent deel te nemen aan de opleidingen is restitutie mogelijk onder de volgende voorwaarden:
a. bij annulering na 14 dagen vanaf de inschrijving tot 30 dagen voor aanvang van de opleiding: 100% min EUR 25,- administratiekosten.
b. bij annulering vanaf 30 dagen voor aanvang van de opleiding: geen restitutie. Het is in overleg mogelijk om de opleiding op een ander moment te volgen.

Er vindt geen restitutie plaats vanwege absentie. Bij absentie kan je bij het secretariaat de mogelijkheden opvragen om de bijeenkomst(en) bij een andere opleiding in te halen.

6. Aansprakelijkheid

De ASM Academy is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen gedurende een opleiding. Evenmin is de ASM Academy aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens opleidingen en andere activiteiten. Bij klachten/geschillen gerelateerd aan de betreffende opleiding verwijzen we je naar de klachtenprocedure op onze website: www.athleticskillsmodel.nl/klachtenprocedure

7. Afronding en certificering

Voor het met goed gevolg afsluiten van de opleiding geldt een 100% aanwezigheidsplicht. Daarnaast heeft de deelnemer alle opdrachten uit de opleiding voldoende behandeld en is hij/zij in staat de uitwerking van deze opdrachten te onderbouwen. We hanteren geen vrijstellingenbeleid. Na afronding ontvangt de deelnemer een deelnamecertificaat.

Wanneer een deelnemer op een van de opleidingsdagen niet aanwezig kan zijn, is het mogelijk om deze dag in te halen bij een andere groep. Dit kan alleen indien de gemiste stof elders binnen de opleidingsduur wordt aangeboden. Inhalen bij een andere groep gaat altijd in overleg met het secretariaat van de ASM Academy. De deelnemer dient hiervoor een verzoek in te dienen via secretariaat@athleticskillsmodel.nl.

8. Akkoordverklaring

Door inzending van het inschrijvingsformulier verklaar je akkoord te gaan met de inschrijvingsvoorwaarden.

9. Privacy en persoonsgegevenss

Je persoonsgegevens worden alleen voor de ASM Academy gebruikt. Voor een uitgebreide beschrijving welke gegevens we verzamelen en verwerken verwijzen we je naar onze privacyverklaring.


Bekijk en download de inschrijvingsvoorwaarden in PDF


NIEUWSBRIEF

Gratis elke maand het laatste nieuws, actuele ontwikkelingen, interessante artikelen en opvallende berichten rondom het Athletic Skills Model op een rij in je mailbox.