Athletic Skills Model


Een andere manier van denken over bewegen

Het Athletic Skills Model (ASM) is een andere manier van denken over bewegen voor de top- & breedtesport, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg. Het is een visie die onderbouwd is door wetenschap en praktijk, waarbij spel en plezier gekoppeld zijn aan motorisch leren, met aandacht voor gezondheid, welzijn en prestatie.
Het ASM ontwikkelt beweegprogramma’s en -faciliteiten voor de ontwikkeling van een gezond actief leven en biedt een springplank richting topsport. ASM wil sportverenigingen, scholen, sportbonden, gemeentes en gezondheidsinstellingen helpen door een gestructureerde aanpak aan te bieden voor een gezonde leefstijl voor jong en oud, elite en amateur, valide en minder valide.


 
 

SPORTEN HEBBEN MEER GEMEEN DAN DAT ZE VERSCHILLEN

 
 


Kwaliteit van bewegen

Een andere manier van denken over bewegen zorgt voor een andere manier van denken over de training, les of behandeling. Het Athletic Skills Model (ASM) zet in op de kwaliteit van bewegen. Dit wordt vormgegeven door gebruik te maken van vijf transfers of learning en worden gestructureerd verwerkt in programma’s door middel van de ASM-Bouwstenen.


 
 

LICHAAM EN GEEST ZIJN TWEE KANTEN VAN DEZELFDE MEDAILLE

 
 


 

Voor iedereen in het bijzonder

Het ASM gaat verder waar andere talent ontwikkelingsmodellen stoppen. Vanuit een gerichte analyse en planning kan de trainer, docent of therapeut verschillende programma’s samenstellen. Gedifferentieerd per sport, specialisatie of individu. Deze unieke aanpak is maatwerk en laat ruimte vrij voor de expertise van de sportprofessional. Het ASM schrijft geen standaard programma’s voor, maar biedt een manier van denken waarmee elke professional zijn/haar eigen programma kan samenstellen, volledig gericht op de eigen doelgroep.


 

De wetenschap achter het ASM

Maatschappelijke ontwikkelingen

Allereerst is sprake van een afname in het coördinatief vermogen en een toename van beweegarmoede onder kinderen, met als gevolg meer lifestyle-ziekten. Hiernaast is er een toename van blessures onder sportende kinderen in en rond de puberteit en is er sprake van een grote ‘drop-out’ binnen de georganiseerde sport. Tot slot heeft te weinig bewegen een negatieve invloed op het cognitief functioneren.

Sportprestaties

Topsporters die de Olympisch Spelen halen kennen vaak een relatief late specialisatie en hebben diverse sportervaringen opgedaan in hun jeugd. Daarbij wonnen zij hun medailles vaak pas op latere leeftijd.

Motorisch leren

In de laatste twintig jaar hebben studies naar motorisch leren, inclusief hersenonderzoek, veel nieuwe inzichten opgeleverd. Deze nieuwe inzichten zijn in de verschillende fases van het ASM verwerkt zodat de kwaliteit van de training verhoogd wordt en een optimale bewegingservaring voor motorisch leerproces wordt bewerkstelligd.

 

Stel hier uw vraag

 


Voordelen van het ASM:

Fitter, gezonder en beter in sport en bewegen
Minder blessures en een langer atletisch leven
Beter aanpassingsvermogen en meer creativiteit
Meer plezier en minder drop-outs